• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Hk.

Sayın Üyemiz,

        Bakanlar Kurulu'nca, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (2016/8817)" 13.05.2016 Tarih ve 29711 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

            Bahse konu Karar ile Tarafların; iç mevzuatları, ilgili uluslararası düzenlemeler ve bu Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak, eşitlik, ulusal egemenliklerine karşılıklı saygı, faydaların mütekabiliyeti ilkelerini esas alarak, iki ülke arasındaki iş birliğini;

            - Planlama ve Kalkınma,

            - Çevre ve Doğal Kaynaklar,

            - Enerji,

            - Balıkçılık,

            - Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi,

            - Limanlar,

            - Ulaştırma ve Haberleşme,

            - Turizm

gibi alanlarda geliştirmeyi ve güçlendirmeyi taahhüt ettikleri belirtilmektedir.

            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                                     Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

EK: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti

        Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar ​

375_1930_EK-Karar.pdf