• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Andlaşması Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Andlaşması Hk.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Andlaşması”na ilişkin olarak 2 Haziran 2021 Tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7391 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Karar (Karar Sayısı: 6387) 11 Kasım tarih ve 32010 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Denizcilik sektörümüzü ilgilendiren “Balıkçılık” konu başlığının da yer aldığı söz konusu Andlaşma’ya Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

825_3590_t_rkiye_cumhuriyeti_h_k_meti_ile_togo_cumhuriyeti_h_k_meti_aras_nda_ticari_ve_ekonomik_i_birli_i_andla_mas_hk.pdf