• Anasayfa
 • |
 • Türkiye ile Abhazya Arasında Doğrudan Ticaret

Türkiye ile Abhazya Arasında Doğrudan Ticaret

           İlgi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti

                   Genel Müdürlüğü'nün 22.06.2018 tarih ve E.49105 sayılı yazısı.

 

        İlgi yazı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 24.05.2018 tarihli yazısından bahisle; Dışişleri Bakanlığımızın Türkiye ile Abhazya arasında doğrudan ticaret yapılmasına ilişkin görüşlerinin;

        "- Türkiye-Gürcistan ilişkileri stratejik ortaklık seviyesindedir ve her alanda olumlu istikamette ilerlemektedir. Ülkemiz Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemekte, Abhazya Cumhuriyeti'ni tanımamakta ve Gürcistan ile Abhazya arasındaki ihtilafın Gürcistan'ın uluslararası tanınmış sınırları içinde barışçıl yollardan çözülmesini temenni etmektedir. Bununla birlikte, Abhazya kökenli vatandaşlarımızın Abhazya'daki yakınları/soydaşları ile insani ve kültürel bağlarını geliştirme talepleri makul karşılanmaktadır.

 • Resmi politikamız uyarınca, ülkemizce tanınmamış bir "devlet" ile ekonomik ve ticari ilişkilerin teşvik edilmesi veya desteklenmesi söz konusu değildir. Rusya Federasyonu işgali altındaki Abhazya topraklarıyla ülkemiz arasında doğrudan ticaretin geliştirilmesi veya bu ticarete göz yumulması, Gürcistan ile olan ilişkilerimizi olumsuz etkileyecektir.
 • Her hal ve durumda, Bakanlığımıza ve ilgili diğer kuruluşlara müracaat eden işadamlarımız ve firmalarımıza, Abhazya ile doğrudan ticaretin teşvik edilmediği ve icap ettiği takdirde ülkemizce konsolosluk koruması sağlanmasının mümkün olmayacağı hususları bildirilmelidir"

  şeklinde olduğu belirtilmektedir.

               Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                         

                                                                                                                                                       Saygılarımızla

   
       EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
                                                                                                                                                       Murat TUNCER

                                                                                                                                                        Genel Sekreter          
 • DAĞITIM

  GEREĞİ                                                                                                     BİLGİ                                                    

  - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                         - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri   

  - Türk Armatörler Birliği                                                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

  - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

  - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                               

  - TAİS                                                                                                         

  - GİSBİR                                                                                          

  - GESAD                                                                                      

  - Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği                      

  - KOSTBİR                                                                                 

  - Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.                                               

  - TÜRKLİM

  - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

  - Gemi Tedarikçileri Derneği

  - KOSDER

  - ROFED

  - KOGAD

  - SÜR-KOOP

  - Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

  - S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

   - Gemi Sahipleri

386_2615_EK-386.pdf