• Anasayfa
  • |
  • TURMEPA Atık Azaltma Öneri Rehberi

TURMEPA Atık Azaltma Öneri Rehberi

Deniz Turizmi Tesis ve Araçları ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kontrollü Normalleşme Sürecine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 05.06.2020 tarih, 2020/10 sayılı Genelgede, Deniz Turizmi Araçlarında mümkünse kullan at şeklinde, tek kullanımlık servis malzemeleri ile birlikte kağıt-ıslak havlu, maske vb. hijyen malzemelerinin de kullanımı önerilmekte olduğundan, deniz turizmi sezonunda tek kullanımlık plastik türevi malzemelerin kullanımında artış olacağı değerlendirilerek, bu tür malzemelerin kullanımına ve dönüştürülmesine ilişkin Deniztemiz Derneği/TURMEPA tarafından hazırlanan "Atık Azaltma Öneri Rehberi" Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

724_1657_turmepa_at_k_azaltma_neri_rehberi.pdf