• Anasayfa
  • |
  • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20.09.2023 tarih ve 32315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğinde Deniz Turizm Araçlarının ilgilendiren hususlardan özetle;

1- Tüzel Kişiler adına “Satış Belgesi Başvurusu” yapacak olan işletmelerden istenilen mevcut belgelere ek olarak;

- Elektronik tebligat adresinin yazılı beyanı,

- Satış belgesi düzenlenmesi talep edilen işletme merkezi için işyeri açma ve çalışma ruhsatı; şube için ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya şubenin tescil edildiğine ilişkin ticaret sicili tasdiknamesi,

- Tüzel kişiler için elektronik tebligat adresinin yazılı beyanının isteneceği,

2-“Süre Uzatım İşlemi ve Satış Belgelerinin Geçerliliği”ne ilişkin olarak ise;

Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılacağı  ve söz konusu uygulamanın 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilmektedir.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

652_2247_t_t_n_mamulleri_ve_alkoll_i_kilerin_sat_na_ve_sunumuna_ili_kin_usul_ve_esaslar_hakk_nda_y_netmelikte_de_i_iklik.pdf