• Anasayfa
  • |
  • UKRAYNA LIMANLARINDA UYGULANAN YÜKSEK TARIFELER

UKRAYNA LIMANLARINDA UYGULANAN YÜKSEK TARIFELER

İlgi yazı ile Dışişleri Bakanlığı’nın 25.07.2011 tarih ve 77322 sayılı yazısından bahisle; 1 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Ukrayna limanlarında uygulanmakta olan liman masrafları üzerinden % 20 oranında ek KDV uygulamasının deniz ticaretine olumsuz yansımaları üzerine Kiev Büyükelçiliğimizce Ukrayna makamları nezdinde görüşmeler yapıldığı, 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe giren 3387 sayılı Ukrayna Bakanlar Kurulu Kararnamesinde sehven limanlardan KDV alınmasının önünü açan bir yazımın kullanıldığı, bu yanlışlığın henüz farkedildiği, Devlet Başkanlığı makamına anılan kararnamenin iptalini temin edecek yeni bir karar tasarısının 18 Temmuz 2011 tarihinde sunulduğu, 3387 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılışına kadar KDV talep eden Ukrayna liman müdürlükleri ile KDV ödenmemesi hususunda görüşülmesinin ilgililere tavsiye edildiği, Bu kapsamda, Ukrayna limanlarına sefer yapacak Türk Bayraklı/Sahipli gemilerin ve işlermecilerinin bu limanlarda harcamalarına KDV uygulanmaması yönünde ilgili liman işletmeleriyle görüşmeler yapmalarının yerinde olacağının değerlendirildiği, belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - T.D.İ. - UTİKAD - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Acenteler - Gemi Sahipleri