• Anasayfa
  • |
  • Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentelerine Destek Hk.

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentelerine Destek Hk.

 

            Sayın Üyemiz,

 

            Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, ''Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'de (Tebliğ No: 2017/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'' 23 Ocak 2018 Tarih ve 30310 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Değişiklik Tebliği ile 15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentelerine Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)'in;

- 2 nci maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendinde yer alan "Samsun, Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına" ibaresi "Samsun, Çarşamba, Erzurum ve Konya havalimanlarına" şeklinde değiştirilmiştir.

-Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç)  bendinde yer alan "İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum havalimanlarını," ibaresi "İstanbul Sabiha Gökçen , Erzurum ve Konya havalimanlarını," şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik yapılan maddelerin tamamının yer aldığı Değişiklik Tebliği Ek'te sunulmakta olup, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                                                        

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

 

EK: Değişiklik Tebliği (1 Sayfa) (Web Sayfamızda)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                              Bilgi:

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                           - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                              - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- İMEAK DTO 14, 31, 38, 39, 45, 46 No.lu            

Meslek Komite Üyeleri

- Deniz Turizmi Birliği Derneği

 

34_324_Ulkemize_Turist_Getiren_(a)_Tipi_Seyahat_Acentesi_pdf_Destek.pdf