• Anasayfa
  • |
  • “Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hk.

“Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hk.

Sirküler No:        670            /2015

 

Sayın Üyemiz,

 

11.09.2015 tarih ve 29472 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (Tebliğ No: 2015/17)  ile 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek'inde yer alan EK-4 (Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı) ile EK-5 (Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı) şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

                                                                                              Saygılarımızla

 

 

Murat TUNCER

Genel Sekreter

 

 

 

           

DAĞITIM                                                               

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                            

- 33 No'lu Meslek Grubu