• Anasayfa
  • |
  • USCG SIRKÜLERI NVIC 04-05 HK.

USCG SIRKÜLERI NVIC 04-05 HK.

Sayın Üyemiz, İlgi : (a) 19.09.2005 tarih ve 3854 sayılı, No.451/2005 sirkülerimiz. (b) T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 22.09.2005 tarih ve 7093 sayılı yazısı ve eki USCG NVIC 04-05 sirküleri. İlgi (a) sirkülerimizle ABD Sahil Güvenliğin (USCG) 01 Ağustos 2005’de “Gemilerin Güvenli Yönetimine (ISM Kodu) ait Yöntemin Uygulanması için Liman Devleti Kontrolü Kuralları” hususundaki NVIC 04-05 rehber sirkülerini yayınladığı ve bu sirkülerin NVIC 4-98’in yerine geçtiği, söz konusu NVIC 04-05 sirkülerinin bir kopyasının gemilere gönderilmesinin tavsiye edildiği bildirilmişti. T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan İlgi (b) yazıda, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatının (USCG) NVIC 04-05 sirküleri ile 01.08.2005’de yayınladığı, PSC denetimlerinde ISM uygulamalarına kılavuzluk edecek rehber kapsamında denetimler yapılacağı, bu rehberin Kontrol Listesi (Check List) bölümündeki soruların gemi ilgililerine sorularak denetimlerin gerçekleştirileceği; dolayısıyla Türk Bayraklı gemilerin işletmecilerine ve gemi kaptanlarına bilgi verilmesi istenmiştir. İlgi yazı Ek’inde gönderilen USCG NVIC 04-05 Sirküleri (EK-A) ve sözkonusu sirkülerin, 1 ve 2 No.lu Ek’lerinin Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (EK-B) ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK – A : USCG NVIC 04-05 Sirküleri. EK – B : USCG NVIC 04-05 Sirkülerinin EK-1 ve EK-2’sinin Türkçe çevirisi. DAĞITIM : Gereği Bilgi - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komitesi Başkanları - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği