• Anasayfa
  • |
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542)

Sayın Üyemiz;

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542)" Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz Konusu Tebliğde özetle;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtilerek,

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranının 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

856_3695_vergi_usul_kanunu_genel_tebli_i_s_ra_no_542_.pdf