• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Uyruklu Gemiadamları Hk.

Yabancı Uyruklu Gemiadamları Hk.

İlgi: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Dairesi Başkanlığı'nın 06.05.2016 tarih ve E.18255 sayılı yazısı.

 

            Sayın Üyemiz,

 

İlgi yazı ile;

 

            6458 sayılı (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesi kapsamında çalışma izninden muaf tutulan yabancılara, 30.04.2014 tarihli ve 2787 sayılı Genelgenin 2.13 üncü maddesine istinaden kısa dönem ikamet izni düzenlendiği,

 

            Anılan yabancılara, (yabancı uyruklu gemiadamlarına) gemilerin limanlarda kalış süreleri göz önüne alınarak mağduriyet yaşatılmaması amacıyla, kısa dönem ikamet izni müracaatlarında öncelik verilmesi ve gerekli belgeler ibraz edilerek müracaat edilmesi halinde randevu tarihine bakılmaksızın işlem tesis edilmesi hususunu Hudut Valiliklerinden,

 

            Yine söz konusu yabancıların; e-İkamet sistemi üzerinde başvuruda bulunmalarını teminen, kimlik ve pasaport bilgilerinin, İl Göç İdaresi Müdürlükleri ve Mülki İdare Amirliklerine gönderilmesi hususu ise gemi sahibi firmalardan,

 

istenmektedir.

 

            Bilgi ve gereği için arz ve rica ederiz.                                                             Saygılarımızla

     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                    

Gereği:                                                                                      Bilgi:                                                                              

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                   - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - Türk Armatörler Birliği                                                                                                                                    Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                             - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                            Yabancılar Dairesi Başkanlığı   

- KOSDER                                                                            - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- UND                                                                                  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                              - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- GEMTAC

- ROFED

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                                                     

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                     

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Aceteler

- Gemi Sahibi Firmalar