YANLIŞ TEHLIKE SINYALI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2003 tarih ve 02086 sayılı yazısı Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 1. 11 Eylül 1997 tarihinde yürürlüğe giren Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği gereği, Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde kurulu bulunan Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin, Türk Arama Kurtarma Sahasında Arama Kurtarma faaliyetlerini en üst düzeyde koordine etmekle görevlendirildiği, 2. Bu nedenle de, tamamen insan hayatını kurtarmaya yönelik hizmet veren bu merkez için, zaman ve haberleşme olanaklarının, mevcut imkanlar doğrultusunda azami seviyede kullanılmasının çok önemli olduğu, 3. Ancak; özellikle Karadeniz’de olmak üzere, yapılan yanlış ihbarlar sonucunda, Arama Kurtarma faaliyetlerinde boşuna emek sarfedildiği, bunun da maddi manevi kayıplara yol açtığı, 4. Yukarıdaki açıklamalar gözönüne alındığında, Arama Kurtarma Birimlerinin başka bir bölgeden alınabilecek gerçek tehlike sinyallerine reaksiyon göstermelerinin engellenmemesi, Arama Kurtarma personelinin motivasyonundan aksamalara sebebiyet vermemek amacıyla, gemi kaptanlarının uyarılması istenmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter