YARIŞLAR HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin yazısından bahisle; İstanbul Teknik Üniversitesi Fakülte Öğrencilerinin “deniz bisikleti” ekibinin, 27.si İstanbul’da yapılacak olan Uluslararası Deniz Bisikleti yarışlarını organize etme çalışmalarını yürüttüğü bu yarışların Avrupa Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümlerinin organize ettiği ve Gemi Mühendisliği öğrencileri arasında yapılan ve Avrupa Birliği öğrencilerini bir araya getiren bir dizayn ve yarıştırma organizasyonu olduğu, Organizasyonun Ayvansaray Cemil Meriç Görme Özürlüler parkı içerisinde 11-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden izinlerinin mevcut olduğu, Öğrencilerin maksimum 6 metrelik teknelerini, 100 metrelik ve 1000 metrelik çeşitli kulvarlarda yarıştırılacağı, Organizasyona 20’ye yakın tekne katılacağı, bu nedenle öğrencilerin Haliç Kıyısında, parkın ön tarafında 5 gün kullanmak üzere bir portatif iskele kurulması kulvarlar için 40 adet şamandıra yerleştirilmesi gerektiği, teknelerin 11 Mayıs gecesi kutlama amaçlı kısa bir süre suda bulunacağı, yarışların ise sadece 12 ve 13 Mayıs’ta düzenleneceği, İskele ve Şamandıra işlemlerinin taraflarınca düzenlenerek organizasyonun sonunda tüm şamandıralar ve kurulan portatif iskelelerin kaldırılacağı belirtilerek İstanbul Liman Başkanlığı’ndan belirtilen tarihler arasında izin talep edildiği, ayrıca Denizcilik Müsteşarlığı’ndan da konu ile ilgili görüş talep edildiği ve Denizcilik Müsteşarlığı’nca da söz konusu yarışların, Boğaz trafiğinin aksatılmaması, seyir emniyeti ile can ve mal güvenliğinin teminine yönelik her türlü tedbirlerin ve ilgili diğer kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Haliç’te yapılmasında bir sakınca görülmediği, Bu itibarla, 11-15 Mayıs 2006 tarihleri arasında Haliç’te yapılacak yarış süresince yarış alanına girilmemesi, deniz güvenliği, seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşürmemek için gemi kaptan/donatan/üyelerimizin uyarılması istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği