• Anasayfa
  • |
  • Yemen Limanlarını Ziyaret Edecek Ticari Gemilere İlişkin Prosedürler Hk.

Yemen Limanlarını Ziyaret Edecek Ticari Gemilere İlişkin Prosedürler Hk.

Sirküler No:         427                 /2016

 

Sayın üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

        Müdürlüğü'nün 26.05.2016 tarih ve E.38515 Sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

 

2015 yılında Yemen'de başlatılan askeri operasyonun ardından, Yemen'e yönelik hava operasyonları ve çatışmalar sebebiyle Türk vatandaşlarımızın ülkeden tahliyesi ile birlikte bölgede meydana gelen gelişmeler bağlamında artan risk ve tehditler nedeniyle, "Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği" ne istinaden ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticaret gemilerimizden Yemen limanlarına uğrayanlar ve karasuyundan geçiş yapanlar için Güvenlik Seviyesi 3 (üç) ilan edildiğinin, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2015 tarih ve 23699 sayılı yazısı ile ilgili Kurum/Kuruluşlara duyurulduğu, (13.04.2015 tarih ve 289 No'lu Sirkülerimiz)

 

            Bu sefer, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 12.05.2016 tarih ve 21252218-2016/10901642 sayılı yazı ve Ek'inde iletilen Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği Notasında; Yemen limanlarına giriş-çıkış yapacak ticari gemilere ilişkin prosedürlerin bildirildiği;

 

            Söz konusu Nota'da özetle;

            - Gemi kaptanlarının Nota Ek'inde yer alan bilgilerle Yemen Ulaştırma Bakanlığı'na başvurarak, gemilerin limanlara varışından önce izin alınması gerektiği,

            - Limanlara giriş yapacak gemilerin limanlara varışından önce mutlaka izinlerini almış olmaları gerektiği, aksi halde limanlara kabul edilmeyeceği, izinlerin 15 gün süreyle geçerli olacağı, izni bulunmayan gemilerin koalisyon gemilerince bölgeden ayrılmalarının isteneceği, Yemen karasularına girmeyecek gemilerin ise en az 27 deniz mili açıktan geçiş yapmalarının tavsiye edildiği belirtilmektedir.

 

            Bu itibarla, ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticaret gemilerimizden Yemen limanlarına uğrayanlar ve karasuyundan geçiş yapacaklar için İlgi yazı Ek'inde yer alan prosedür kapsamında gemi sahipleri, işleticileri ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.    

 

                                                                                                                         Saygılarımızla

     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği ve Ek'leri (8 Sayfa) 

       Web Sayfası                                                                        

 

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                    

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                     - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- UTİKAD

- GEMTAC

- KOSDER

- ROFED

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                                           

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği                                                                                        

- Gemi Sahibi Firmalar           

- Acenteler                                                   

 

 

 

 

427_2232_427.pdf