• Anasayfa
  • |
  • Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Hakkında Genelge

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Hakkında Genelge

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında 04.01.2023 tarih ve 895895 sayılı ‘'Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması'' konulu (2023/1) Genelge yayımlanmıştır.

(2023/1) sayılı Genelge' de ; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen belgeler ile idari para cezaları tutarlarının 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldığı belirtilmekte olup, Genelge ve tablolar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

18_38_yeniden_de_erleme_oran_n_n_uygulanmas_hakk_nda_genelge.pdf