Yol İzin Belgesi Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.02.2021 tarih ve 7577 sayılı ekte sunulan yazıda özetle;

Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 04.02.2021 tarih ve 5399 sayılı yazısı ekinde alınan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "Yol İzin Belgesi" konulu yazısında;

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2018 tarihli ve 15389 sayılı yazısı ile ülkemizde bulunan düzensiz göçmenlerin usul ve esaslara aykırı olarak izinsiz şekilde il değiştirmelerinin önüne geçmek ve mobilitelerini azaltmak amacıyla, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 57 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden idari gözetimleri sonlandırılarak idari yükümlülüğe tabi tutulanlardan idarenin uygun görüşüyle yükümlülüklerini başka bir ilde yerine getirmek için seyahatleri sırasında ibraz edilmesi gereken yol izin belgelerinin bir nüshasının iletildiği,

Düzenlenen yol izin belgelerinin sahteciliğe konu olmaması ve düzensiz göçmenlerin izinsiz seyahatlerinin engellenmesi amacıyla düzensiz göçmenlere verilen yol izin belgelerinde barkod ve

karekod özellikleri geliştirildiği ve bu hususta gerekli doğrulamanın yapılması amacıyla çalışmalara başlanması hususunun ilgili kolluk birimlerine gönderildiği,

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının, barkod ve karekod içeren söz konusu belgelerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla sorgulama yapabilme kabiliyetine haiz olduklarının Genel Müdürlüklerine iletildiği,

Bu itibarla;

1- 30.03.2018 tarihli ve 15389 sayılı yazılarında sarfınazar edilerek değerli kağıt israfının önüne geçmek ve yol izin belgesinde sahtecilik faaliyetlerini asgari seviyeye indirebilmek amacıyla, İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından düzenlenen yol izin belgelerinin GöçNet sistemi üzerinden barkodlu ve karekodlu olarak temin edilmesi ve bir nüshasının mühürlenerek yabancıya teslim edilmesi,

2-Düzensiz göçmenlerin iller arası seyahatlerinde ekte bir örneği sunulan "Yol İzin Belgesi" olmaksızın seyahatlerine izin verilmemesi, 

3-Ülke içinde yolcu taşımacılığı yapan tüm taşıyıcıların (kara, deniz, hava ve demir yolu), seyahatleri için geçerli belge veya izni olmayan yabancılara hizmet sağlamamaları konusunda yeniden bilgilendirilmesi,

4-Kolluk görevlileri tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda belgenin kontrol edilmesi,

5-Konunun tüm birimlerinize duyurulması ve düzensiz göçmenlerin ülkemiz içinde usule aykırı seyahatlerinin engellenmesi,

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

154_499_yol_izin_belgesi_hk.pdf