YOLCU GEMILERI PLANLAMASI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, İstanbul Liman Başkanlığı idari sorumluluk sahası içerisinde faaliyet gösteren İstanbul gezi tekneleri, günü birlik turları, yolcu taşıyan deniz araçları ile ilgili çeşitli şikayetlerin intikal ettiği, Bu itibarla, İstanbul Limanında ve özellikle boğazda gezi ve tur düzenleyen yolcu gemilerinin/motorlarının ve ticari yatların aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlü oldukları; - Gemide bulunması gereken belgelerin asıllarının gemide bulunması, gemi belgelerinin geçerli olması, - “Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına İlişkin Yönergesi” uyarınca yeterli sayıda ve yeterlilikte personel ile donatılması, - Telsizlerin çalışır vaziyette olması, ilgili sektörü sürekli dinlemesi, - Can yeleği, can simidi, can kurtarma botu, yangın tüpleri v.b. Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen sayı ve standart olması, - Denize Elverişlilik Belgesinde belirtilen yolcu sayısından fazla kesinlikle yolcu alınmaması, - Gemilerin alabileceği yolcu sayılarının geminin uygun mahalline ve herkesin görebileceği yerlere asılması, taşınmasına müsaade edilen toplam yolcu adedi, can yeleği adedi ve can yeleklerinin kullanma talimatlarına ait levhaların asılması, - Gemilerin seyir halinde iken kaptan tarafından görevlendirilecek (STCW-78/95 eğitimlerini almış) bir güverte personeli tarafından acil durumlarda can yeleklerinin nasıl giyileceğinin uygulamalı ve düzenli olarak yolculara gösterilmesi, - Can yeleklerinin yolcuların rahatlıkla ulaşabileceği özel yerlerde muhafaza edilmesi, - İstanbul Boğazı kıyılarında bağlama yapmamaları, kendileri için verilen yerlerden yolcu indirme-bindirme yapmaları, - Kıyılara yakın seyir yapılmaması, boğaz geçişi yapan gemilere çapariz verilmemesi, boğazda 10 mil üzerinde seyir yapılmaması, - Kıyılara ulaşılacak şekilde yüksek sesle müzik yayınının yapılmaması, gürültü kirliliğine karşı gemi kaptanının gemide bulunan ses ve müzik araçlarını kontrol etmesi ve yolcuların uyarılması, Bununla birlikte İstanbul Liman Tüzüğü, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü, İstanbul Liman Başkanlığı’nca bugüne kadar yapılan uyarılar ile yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesindeki bütün seyir ve çevre kirliliğine karşı kurallara titizlikle uyulması hususunda Odamıza bağlı gemi kaptanlarının uyarılması istenmekte olup, aksi davrananlar hakkında 618 sayılı Limanlar Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacağı bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot Taş. Koop. - Meclis Üyeleri - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu Eşya Tur. Mot Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop.