• Anasayfa
  • |
  • Yunanistan’ın Vatandaşlarımıza Yönelik Seyahat Önlemleri

Yunanistan’ın Vatandaşlarımıza Yönelik Seyahat Önlemleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 25.02.2022 tarih ve 181177 sayılı yazıda;

Yunanistan'ın, vatandaşlarımıza yönelik "Seyahat Önlemleri"ne ilişkin Dışişleri Bakanlığı yazısının Ekte gönderildiği belirtilerek, söz konusu Ek’li yazıda özetle, Yunanistan'ın, COVID-19 salgınına karşı uygulanmakta olduğu önlemler kapsamında, ülkemizde mukim şahısların Yunanistan'a girişlerinde;

- Havayolu (gümrük ve pasaport kontrolü bulunan tüm havalimanları),

- Araçla İpsala ile Pazarkule sınır kapılarından 24/7 esasında,

- Deniz yolu üzerinden özel gezi tekneleriyle Kavala, Midilli, Sakız, Sisam, Limni, Sömbeki, Batnoz, Kos ve Rodos adalarına geçişlerine izin verileceği,

- Deniz yolu ile seyahatlerde mevcut kısıtlamaların, kapasitesi 49 kişiyi aşmayan yolcu ve özel gezi tekneleri için ve yine Yunanistan-Türkiye arasındaki deniz yollarında uluslararası yolculuk yapan yolcu vapuru ve arabalı vapurlar için kaldırıldığı bildirilmektedir.

-TIR sürücüleri hariç, 5 yaşından büyük çocuklar dahil, Yunanistan'a seyahat edeceklerin ülkeye girişlerinde aşağıdakilerden birini ibraz etmesi halinde Yunanistan'a girişine izin verileceği belirtilmektedir.

 Kişinin iki doz aşı olduğunu gösteren (9 ay geçerli ve seyahatten en az 14 gün önce tamamlanmış olan) veya kişinin süre sınırlamasına tabi tutulmamasını sağlayacak hatırlatma dozu aşısını olduğunu gösterir aşı sertifikası,

COVID-19 test (PCR veya hızlı antijen testi) sonucunun pozitif çıktığı ilk günün üzerinden 14 gün geçtikten sonra verilen ve 180 gün geçerli olan SARS-CoV-2 enfeksiyonundan iyileştiğini gösterir iyileşme sertifikası,

Ülkeye girişten azami 72 saat önce alınmış negatif sonuç gösterir COVID-19 PCR testi veya en az 24 saat önce alınmış hızlı test sonucunun negatif olduğunu gösterir belgenin bilgilerini içeren Avrupa Birliği Dijital COVID-19 Sertifikası,

Söz konusu belgelerin İngilizce dilinde ve kişinin adı ile pasaport veya kimlik numaralarını içermesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bahse konu uygulamaya ek olarak, PCR veya hızlı test sonucuyla ülkemizden Yunanistan’a seyahat edecek tüm kişilerin, Yunanistan'a giriş noktalarında yetkili Yunan makamları tarafından zorunlu olarak PCR veya hızlı teste tabi tutulacağı, testin negatif sonuçlanmasını takiben ülkeye giriş izni verileceği bildirilmektedir.

Yunanistan'a girişine izin verilen tüm kişilerin seyahatlerinden önce "Passenger Locator Form (PLF)" doldurmaları gerektiği, söz konusu formun “travel.gov.gr” internet adresi veya Yunanistan Dışişleri Bakanlığı internet adresi "www.mfa.gr" (Protocol for Arrivals in Greece) üzerinden doldurulabileceği, PLF formunun tamamlandığının onaylanması gerektiği ve onayın e-posta yoluyla yolculara iletildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

165_1330_yunanistan_n_vatanda_lar_m_za_y_nelik_seyahat_nlemleri.pdf