• Anasayfa
  • |
  • Yunanistan Sınır Kapılarının Kapatılması ve Girişlerde Yapılması Gereken Gereklilikler

Yunanistan Sınır Kapılarının Kapatılması ve Girişlerde Yapılması Gereken Gereklilikler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 14.08.220 tarihli ve 6913 sayılı yazısında; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Atina Ticaret Müşavirliğinden alınan bir e-postada,  Yunanistan'da yeniden artış göstermeye başlayan COVID-19 vakaları nedeniyle bazı ilave önlemler alındığı, 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren tüm kara sınır kapılarının 23:00 - 07:00 saatleri arasında yolcu ve ticari geçişlere kapatıldığının ve TIR'ların sadece KİPİ (Yunanistan) kapısından 07:00 - 23:00 saatleri arasında kabul edildiğinin belirtildiği,

Yunanistan'da 10 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan COVID-19 Önlemleri kapsamında bazı yeni kararların yürürlüğe girdiği ve bu bağlamda, 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yunanistan'a kara sınırlarından girişlere (sadece vatandaşlık veya ikamet olması durumunda ve ticari araçlar için) 07:00 - 23:00 saatleri arasında;
* PCR metodu ile yapılan COVID-19 test sonucunun negatif olması,

* Yunanistan'a giriş anı itibariyle en geç 72 saat önce testin yapılmış olması

* Testin yolcunun geldiği veya geçtiği ülkelerin resmi ve devlet tarafından sertifikalandırılmış laboratuvarlarda  yapılmış olmasının (Testin İngilizce dilinde olması, belge üzerinde kişi adı, soyadı ve pasaport veya kimlik numarasının yazılı olması gerekmektedir) gerekliliği ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

916_2182_yunanistan_s_n_r_kap_lar_n_n_kapat_lmas_ve_giri_lerde_yap_lmas_gereken.pdf