• Anasayfa
  • |
  • Yurtdışı Denetimleri (Liman Ücret Tarifeleri)

Yurtdışı Denetimleri (Liman Ücret Tarifeleri)

İlgi:  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’nın

                      08.08.2016 tarih ve E.41145-1712 sayılı yazısı.

           

           

            Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

 Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri denetlemelere tabi olup, ilk denetleme tarihinden sonraki 1 yıl içerisinde tutulmayan Türk Bayraklı gemilerin limanlarımıza her gelişlerinde; kılavuzluk, römorkaj, palamar ve liman (rıhtım ücreti) ücret tarifelerinin, ilk yıl için % 10, ikinci yıl için % 15, üçüncü yıl için ise % 20 indirimli, denetimler sonucu bir defa tutulması halinde % 10, iki defa tutulması halinde % 15, ikiden daha fazla tutulması halinde ise % 20 oranlarında artırımlı olarak uygulanacağı  bildirilmektedir.

 

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.                               

 

 

   Saygılarımızla

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                         Murat TUNCER

                                                                                                                         Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)                                                                         

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                               BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                 - YK Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                               - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                               

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                            - Meclis Üyeleri                                 

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- KOSDER

- ROFED                                                                                    

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği                                

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                     

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler

569_3145_EK.pdf