• Anasayfa
  • |
  • Yurtdışından Denizyolu ile Ekmeklik Buğday Taşıttırılması İhalesi Hk.

Yurtdışından Denizyolu ile Ekmeklik Buğday Taşıttırılması İhalesi Hk.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz 2021 tarihli e postasında;

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 04.08.2021 tarihinde saat 10:00'da yapılacak (Türkiye saati ile)  395.000 MT (+/- %5) ekmeklik buğday ithalatına bağlı olarak 395.000 MT (+/- % 5) ekmeklik buğdayın taşıttırılması işi için 04.08.2021 tarihinde saat 11:30'da (Türkiye saati ile) TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri'nde (TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu 9. Km Güvercinlik-Yenimahalle/ANKARA) ihale yapılacağı,

İhale şartnamesi, ithalat programı, sözleşme taslağı, tahliye liman özellikleri, teklif mektubu örneği, Geçici Teminat Mektubu örneği ve sözleşme imza aşamasında verilecek Kesin Teminat Mektubu örneğinin yazıları ekinde yer aldığı,

Birbirine bağlı ve şartlı tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ve ihale için navlun tekliflerinin USD (ABD Doları) olarak verileceği hususları bildirilmektedir.

Konu ihale ilan ve eklerine Odamızın web sayfasında  www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada "Genel", "Ticari" ve "İhale Duyuruları" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

789_2098_yurtd_ndan_denizyolu_ile_ekmeklik_bu_day_ta_tt_r_lmas_ihalesi_hk_1_.pdf 789_2098_tmo_nin_ekmeklik_bu_day_ta_mas_.zip