• Anasayfa
  • |
  • Yurtdışından Gelen Kişilere Yönelik Uygulama

Yurtdışından Gelen Kişilere Yönelik Uygulama

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün 21/05/2020 tarih ve 1990 sayılı yazısında ;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dışından ülkemize Türk vatandaşlarının girişlerine izin verildiği ve bu kişilerin ülkemize girişleri sırasında yapılacak çalışmaların belirlendiği ve uygulamaya konulduğu, bu kapsamda yurt dışından planlı uçuşlarla gelen kişilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara alınarak izole edildiği ve izlemlerinin gerçekleştirildiği,

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 19/05/2020 tarih ve 13588366-149-767 sayılı yazısında, ülkemizde yeni normalleşme süresi içinde Bakanlar kurulumuzun 18 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı toplantı sonrasında yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, bu kişilerin muayeneleri sonrasında evde izolasyon ve izlemlerinin yapılacağının bildirildiği,

Bu çerçevede yurtdışından ülkemize gelen kişilere hava, kara ve deniz hudut kapılarında yapılacak sağlık işlemlerinde uygulama değişikliğine gidildiği, bu kişilerin;

  1. Gelen kişilerin muayenelerinin yapılması ve semptomlarının değerlendirilmesi, muayene yapılan kişilerin T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerinin eksiksiz olarak alınarak Halk Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi (HSYS) sınır girişi bölümüne kaydedilmesi,
  2. Yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişilerin 112 aracılığı ile belirlenen hastaneye yönlendirilmesi,
  3. Yapılan değerlendirme de herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere ekte yer alan "Evde Vaka İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu"nun iki nüsha olarak imzalatılması, formun bir nüshasının imzalayan kişilere verilmesi ve evlerinde 14 günlük izolasyonlarının sağlanmasının gerektiği,

ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                            

611_1486_yurtd_ndan_gelen_ki_ilere_y_nelik_uygulama.pdf