• Anasayfa
  • |
  • Antalya Bölge Liman Başkanlığından bilgilendirme

Antalya Bölge Liman Başkanlığından bilgilendirme

Antalya Bölge Liman Başkanlığından Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Deniz Suyu Parametlerinin Konumsal Olarak İzlenmesi için Uzaktan Erişimli, Gerçek Zamanlı Kablosuz Algılayıcı Ağ Sistemi" ile ilgili bir açıklama yayınlandı.

Açıklama şu şekilde: "İlgi (a) yazımız ile Akdeniz Üniversitesi, Enformatik Bölüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ' Deniz Suyu Parametlerinin Konumsal Olarak İzlenmesi için Uzaktan Erişimli, Gerçek Zamanlı Kablosuz Algılayıcı Ağ Sistemi' adlı proje kapsamında 01.07.2020 ile 01.07.2022 tarihleri arasında verilen saha deneylerinin yapılmasına izin verildiğinden
bahisle; ilgi (b) yazı ile de bu sefer adı geçen projenin, Üniversiteniz Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından FBA-2022-5542 proje numarası ile desteklenerek 10.03.2022 tarihinde yürürlüğe girdiği ve proje deneylerinin gerçekleştirilmesi için yukarıda verilen iznin Antalya ili Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerini kapsayan bölgede , kıyıdan maksimum 350 mt açıklıkta belirlenecek noktalarda , proje kapsamında tasarlanacak maksimum 30 cm çapında, yüzer halde, deniz suyu parametlerini algılayan cihazların kurulumu ve denenmesi için ekteki termin planı çerçevesinde 25.07.2022-25.10.2024 tarihleri arasını kapsayacak şekilde uzatılması istenmektedir.

Bu kapsamda bahse konu proje kapsamında yapılacak olan çalışmalarda denizde can, mal, seyir emniyeti ve çevre güvenliğinin sağlanması, kullanılacak cihazların denizcilerimiz
tarafından fark edilebilmesi amacıyla denizde çatışmayı önleme kuralları çerçevesinde gerekli görsel ve sesli alemetlerle donatılması, bu çalışmada kullanılacak olan teknenin ve çalışmada yer alacak gemi personelinin tüm belgelerinin geçerli olması, çalışmaya katılacak personel ve gemi adamı isimlerinin/sayısının Başkanlığımıza iletilmesi, çalışmada günümüz şartlarında yaşanmakta olan pandemi tedbirlerine ilişkin olarak gerekli emniyet tedbirlerinin tarafınızca alınacağı taahhüdünün Başkanlığımıza sunulması ve faaliyet süresince Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Birimleri ile koordineli bir şekilde çalışılması, tüm denizcilerimizin çalışma alanından neta olmaları ve azami dikkat göstermeleri kaydıyla bahse konu saha deneylerinin yapılmasında Başkanlığımızca bir sakınca olmadığı hususunda; Bilgi ve gereğini rica ederim."

Tüm Sliderlar