• Anasayfa
  • |
  • Gemilerin IMO numarası alması hakkında açıklama

Gemilerin IMO numarası alması hakkında açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğünün aşağıda yer alan 18.01.2023 tarihli ve E-80368960-105.02.02-921915 sayılı yazısında IMO Gemi Tanıtım Numarası (IMO No) ile ilgili hususların Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 18 Aralık 2017 tarih ve A.30/Res.1117 sayılı Kararı ile belirlenmiş olduğu, söz konusu Karar'da IMO Numarası tahsisinin uluslararası sefer yapan yeni ve mevcut gemilere yapılacağı, ancak Denizcilik İdareleri tarafından yalnızca ulusal sefer yapan gemilere de IMO Numarası tahsisinin istenebileceğinin belirtildiğinden bahisle, Türk Deniz Ticaret filosu istatistiklerinin uluslararası standartlara uygun olarak hesaplanabilmesinin gerektiği ve bu kapsamda Bayrağımız sicilinde kayıtlı gemilerden sadece ulusal sularda faaliyet gösteren gemilere de kendine özgü bir IMO Numarası tahsis edilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı bildirilmektedir. Bu kapsamda hangi gemilerin  hangi gemilerin IMO Numarası alması gerektiği ve IMO Numarası alınmasına ilişkin müracaat yöntemleri bildirilmiş bulunmaktadır.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜNÜN 18.01.2023 ve E-80368960-105.02.02-921915 SAYILI YAZISI

"Bilindiği üzere, IMO Gemi Tanıtım Numarası (IMO No) ile ilgili hususlar Uluslararası Denizcilik  Örgütü'nün (IMO) Ek'te yer alan 18 Aralık 2017 tarih ve A.30/Res.1117 sayılı Kararı ile belirlenmiş olup söz konusu Karar'da IMO Numarası tahsisinin uluslararası sefer yapan yeni ve mevcut gemilere yapılacağı, ancak Denizcilik İdareleri tarafından yalnızca ulusal sefer yapan gemilere de IMO Numarası tahsisinin istenebileceği belirtilmektedir. Türk Deniz Ticaret filosu istatistiklerinin uluslararası standartlara uygun olarak hesaplanabilmesi gerekliliği, Bayrağımız sicilinde kayıtlı gemilerden sadece ulusal sularda faaliyet gösteren gemilere de kendine özgü bir IMO Numarası tahsis edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Söz konusu Karar ile; gemi niteliği taşımayan deniz araçları, özel yatlar, özel hizmete haiz gemiler (Görev/devriye gemisi, Fener gemisi, Kılavuz gemisi, Kılavuz botu, Palamar botu, Servis motoru, Acente botu, Deniz ambulansı, Deniz süpürge gemisi, Kurtarma botu), savaş gemileri ve balıkçı gemileri dışındaki ahşap gemiler hariç olmak üzere; 
100 GT ve üstü gemiler,
100 GT altı olup uluslararası sefer olarak belgelendirilmiş tam boyu 12 metreden büyük içten
makineli balıkçı gemileri,
Uluslararası sefer yapan; 100 GT altı yolcu gemileri ve Sondaj ve Araştırma Gemileri cinsindeki gemilerin IMO Numarası alacağı belirtilmiştir. 


Diğer taraftan, ülkemizin üyesi bulunduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu'nun (ICCAT) Rec.13-13 sayılı tavsiye kararı ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nun (GFCM) 41/2017/6 sayılı kararından bahisle ülkemiz balıkçılık filosuna kayıtlı söz konusu kapsamdaki  gemilerin IMO numarası alması gerekmektedir. Ek'te yer alan IMO'nun A.30/Res.1117 sayılı Kararında ayrıca, IMO Numarasının "htttp:/imonumbers.ihs.com" sitesi üzerinden veya IHS Maritime &Trade "ship.imo@ihs.com" elektronik posta adresi üzerinden gemi bilgileri gönderilmek suretiyle ücretsiz olarak alınabileceği bildirilmiştir.

Bu itibarla, uluslararası sefere haiz gemilerin yanı sıra, ulusal sefer (iç suları da içerecek şekilde) yapan anılan kapsamdaki gemilerin de IMO Numarası almasını teminen Başkanlığınız idari sahasında faaliyet gösteren gemi sahiplerine/işleticilerine, su ürünleri kooperatiflerine, deniz, yolcu taşıma kooperatiflerine bilgi verilerek IMO Numarası almalarının sağlanması, IMO Numaraları'nın Umurbey sistemine veri girişi yapılmak suretiyle belge değişikliği yapılmadan kaydedilmesi ve azami ilk işlemlerinde çalışmaların bitirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim."

Bu kapsamda IMO Numarası başvurusu yapılıp IMO Numarası verilen gemilerin donatan ve işleticilerinin Antalya Bölge Liman Başkanlığımıza başvurarak sistem veri girişlerini yaptırmaları gerekmektedir.

SAYGILARIMIZLA.

Tüm Sliderlar