• Anasayfa
  • |
  • Gaz yakıtlı gemiler için yeni IMO Kodu yürürlükte

Gaz yakıtlı gemiler için yeni IMO Kodu yürürlükte

 

Gaz veya Düşük Parlama Noktalı Diğer Yakıtları Kullanan Gemilerin Güvenliği için Uluslararası Kod (International Code of Safety for Ships using Gases or Other Low-flashpoint Fuels – IGF Code)", 1 Ocak 2017 tarihinde söz konusu gemilerde çalışan denizcilerin eğitimine yönelik birtakım yeni koşullar da getirerek yürürlüğe girdi.

Bahsi geçen yakıtlardan yayılan kükürt oksit veya katı parçacık miktarı son derece az olmasına rağmen yakıtların kullanımından kaynaklanan belli başlı güvenlik riskleri bulunuyor. Gemileri, mürettebattı ve çevreyi ilgilendiren bu risklerin Kod'la birlikte en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

IGF Kod öncelikli olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi düşük parlama noktalı yakıt kullanan ekipman ve sistemlerin tasarımı, tesisi, kontrolü ve izlenmesiyle ilgili hükümler içermektedir. Bu hükümlere uyulması "Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)"ndeki yasal değişikliklerle zorunlu hale getirilmiştir.

SOLAS bölüm II-1'de, "F Kısmı: Alternatif tasarım ve düzenlemeler (Alternative design and arrangements)" ile yeni eklenen "G Kısmı: Düşük parlama noktalı yakıt kullanan gemiler (Ships using low-flashpoint fuels)" olmak üzere iki temel değişiklik yapılmıştır. Bunların dışında, bölüm II-2 ve Ek (Sertifikalar) üzerindeki değişiklikler de yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, "Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW)"de de bir takım değişiklikler yapılarak IGF Kodu'nu uygulamakla zorunlu gemilerdeki mürettebatın eğitimi ve nitelikleri için asgari koşullar belirlenmiştir.

 

Kaynak: 01.01.2017 tarihli IMO basın bildirisi.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/01-IGF.aspx