• Anasayfa
  • |
  • Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar

"Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3942)"  04.05.2021 tarih ve 31474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu karar, ülkemiz karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının (Lagocephalus Sceleratus, Lagocephalus Spadiceus, Lagocephalus Suezensis, Lagocephalus Guentheri, Torquigener Flavimaculosus, Tylerius Spinosissimus, Lagocephalus Lagocephalus, Sphoeroides Pachygaster) mevcut popülasyonlarının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla hazırlanmış olup; 2021, 2022 ve 2023 yıllarında uygulanacak olan balon balığı avcılığı ve ekonomiye kazandırılması desteklemesine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan  ve istilacı balon balığı türlerini (Lagocephalus Sceleratus, Lagocephalus Spadiceus, Lagocephalus Suezensis, Lagocephalus Guentheri, Torquigener Flavimaculosus, Tylerius Spinosissimus, Lagocephalus Lagocephalus, Sphoeroides Pachygaster) avlayan balıkçılara adet başına aşağıdaki miktarlara göre;

-Lagocephalus Sceleratus türü balon balığı için, 500.000 adete kadar (500.000 adet dahil) 5 TL,

-Diğer Balon balığı türleri (Lagocephalus Spadiceus, Lagocephalus Suezensis, Lagocephalus Guentheri, Torquigener Flavimaculosus, Tylerius Spinosissimus, Lagocephalus Lagocephalus, Sphoeroides Pachygaster ) için ise, 5.000.000 adete kadar (5.000.000 dahil) 0,50 TL,

destekleme ödemesi yapılacaktır.             

"Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3942)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

476_1366_balon_bal_avc_l_n_n_desteklenmesi_hakk_nda_karar.pdf