• Anasayfa
  • |
  • Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

"İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Riva-Çayağzı Mahallesi Etabı ile Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taş Ada ve Sahilboyu Mevkii Doğal Sit Alanlarının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Kararlar" 08.05.2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

485_1388_baz_alanlar_n_kesin_korunacak_hassas_alan_ilan_edilmesi.pdf