• Anasayfa
  • |
  • Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi

Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi

"Muğla İli Bodrum İlçesi,  İstanbul İli Adalar İlçesi ile Balıkesir İli Ayvalık ve Marmara İlçeleri Mevkilerinde Yer Alan Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Kararlar" 10.04.2021 tarih ve 31450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümünde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

401_1188_baz_alanlar_n_kesin_korunacak_hassas_alan_olarak_tescil_ve_ilan_edilmesi.pdf