• Anasayfa
  • |
  • Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hk.

Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

             

“Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4758)” 05 Kasım 2021 tarih ve 31650 sayılı Ek’li Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu, Ek’li Kararın yürürlüğe konulmasına, 2872 sayılı Çevre Kanunun 9’uncu Maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kıyı kenar çizgisi esas alınarak hazırlanan ekli krokide sınırları gösterilen alan, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş olup, Kararda Denizcilik Sektörünü ilgilendiren Maddelerden özetle;

1-Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde 19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanacağı, İstanbul İli, Adalar İlçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir İli, Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacaktır.

2- Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanır ve onaylanır, söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na aittir.

3- Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde noktasal ve/veya yayılı olarak atık su deşarjları, debisine bakılmaksızın deşarj standartları sağlanarak yapılacaktır.

4- Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde; 10.06.1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya liman başkanlıklarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla koordineli olarak yürütülecektir.

5- Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde su ürünleri istihsaline yönelik olarak, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunuyla Tarım ve Orman Bakanlığına verilen görev, yetki ve sorumluluklar Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecektir.

Bahse konu Kararın tamamı Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Çevre/Turizm Bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1159_3006_3006_1159.pdf