• Anasayfa
  • |
  • Deniz Haydutluğu ve Denizde Terörizmle Mücadele Hk.

Deniz Haydutluğu ve Denizde Terörizmle Mücadele Hk.

10 Şubat 2023 tarihli ve 32100 sayılı Resmî Gazete'nin TBMM Kararları bölümünde "Gereği, Kapsamı ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Bölge Ülkelerinin Karasuları Dışında Olmak Üzere Aden Körfezi, Somali Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Deniz Haydutluğu, Silahlı Soygun Eylemleri ve Denizde Terörizmle Mücadele Amacıyla Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa'nın 92'nci Maddesi Uyarınca 10/2/2023 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar" (Karar Sayısı: 1355) yayımlanmış olup, bahse konu Karar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/ rica ederim.

114_504_504_eimza.pdf