• Anasayfa
  • |
  • Deniz Taksi Yönergesi'nde Değişiklik Yapılması Hk.

Deniz Taksi Yönergesi'nde Değişiklik Yapılması Hk.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 20.01.2023 tarih ve 874-19615 sayılı yazıda özetle;

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin “Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesinin Revize Edilmesi Teklifi” hususunda aldığı 26.10.2022 tarihli ve 2022/11-17 sayılı kararına ilişkin olarak;

Deniz taksi taşımacılık faaliyetleri kapsamında kaptan ihtiyacının karşılanması ve arz-talep ilişkisinin sağlanması için, “Deniz Taksi Taşımacılığı Yönergesi”nin Genel Uygulama Esasları başlıklı 7/5 (a) maddesi uyarınca “Gemilerin Gemiadamları ile Donatımı Yönergesi Çizelge 6 gereği liman seferi yapacak bahse konu deniz araçları Yat Kaptanı veya Sınırlı Vardiya Zabiti ve Gemici ile donatılacaktır.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

77_320_deniz_taksi_ta_mac_l_y_nergesinde_de_i_iklik_yap_lmas_hk.pdf