• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Tesis ve Araçları ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kontrollü Normalleşme Süreci

Deniz Turizmi Tesis ve Araçları ile Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetlerde Kontrollü Normalleşme Süreci

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.06.2020 tarih ve E. 378782 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçildiği, salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılmasının öngörüldüğü,

Bu kapsamda, deniz turizmi faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan veya faaliyete geçecek olan deniz turizmi tesisleri ve araçları ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerde Ek'te sunulan Genelgede belirtilen önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanmasının gerektiği,

Deniz turizmi tesisleri, deniz turizmi araçları ve turizm amaçlı sportif faaliyet işletmelerinin personel, genel temizlik ve bakım konularında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020/6 ve 2020/8 Sıra Sayılı Genelgesinde yer alan hükümlerin uygulanacağı,

Dalabilir deniz turizmi araçlarında aracın niteliği gereği, havalandırma ve klima sistemlerinin dışarıdan temiz hava alacak modda çalıştırılamayacağı dikkate alınarak, bakım onarımları ve filtre değişimlerinin sıklıkla yapılması gerektiği,

Ayrıca, normalleşme sürecine bağlı olarak bu Genelge'nin zaman içerisinde güncelleneceği bildirilmektedir.

Bahse konu (2020/10)  Genelge, Ek'te sunulmakta olup, ayrıca Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm Bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

679_1594_ek.pdf