• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik

"Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 08.04.2021 tarih ve 31448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğinde özetle;

-Deniz Turizmi Tesisleri Yatırım Belgesi Başvurularında; talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile imza sirküleri; isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge istenmesi şartı kaldırılmış,

-Deniz Turizmi Araçları Yatırım Belgesi Başvurularında; talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde imza sirküleri istenmesi şartı kaldırılmış olup, söz konusu Yönetmelik yayımı itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

"Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümünde yayımlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

394_1176_deniz_turizmi_y_netmeli_inde_de_i_iklik.pdf