• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz;

"Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6860)" 24.02.2023 tarih ve 32114 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Deniz Turizmi Tesislerinin Genel Özelliklerini Belirten (5). Maddesinin, (3). Fıkrasının ikinci cümlesi;

"Yat Limanlarında, konaklama tesisi veya yatçı konaklama ünitesinin yatak kapasitesi, bağlama kapasitesinin %20'sini ve altmış yatağı aşamaz" şeklinde düzenlenmiştir.

"Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6860)" Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_deniz_turizmi_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf