• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin (MLC 2006) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Hk.

Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin (MLC 2006) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Hk.

Sayın Üyemiz,

 

            "Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" 25.03.2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

 

            Söz konusu Kanun özetle; "MADDE 1 – (1) Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansının 7 Şubat 2006 tarihinde Cenevre'de yapılan doksandördüncü oturumunda kabul edilen "Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006"nın beyanda bulunmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur." şeklindedir.

 

Bahse konu Kanun'a, Odamız web sayfası mevzuat duyuruları bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                  Saygılarımızla

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                     - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- TAİS                                                                                           - WISTA Türkiye Derneği

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                  - Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                     - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                         

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                - Gemi Mühendisleri Odası

- UND                                                                                            - Meclis Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- SULİM

- KOSDER

- ROFED         

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği                            

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği                                             

- Gemi Sahibi Firmalar                                                                      

- Acenteler

235_1175_EK(SIRKU235).pdf