Denizcilik Eğitimi

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

        Müdürlüğü’nün 18.04.2017 tarih ve 33448 Sayılı yazısı.

                    

Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Liman Başkanlıkları ve Odamıza  gönderilen İlgi yazı ile;

   - Ülkemizde denizcilik eğitimi konusunda örgün ve yaygın eğitim veren 160 denizcilik eğitim kurumu mevcut iken, sadece 56 eğitim kurumunun gemiadamı yeterliği için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından akredite edilebildiği, Gemiadamı sayımızın yaklaşık 180 bin ile dünyada ikinci sırada olduğu ve yetkili eğitim kurumlarından her sene 2400 yeni zabit ve 3300 yeni tayfanın bu sayıya eklenmekte olduğu, buna rağmen, Türk gemiadamlarının dünyada yabancı bayraklı gemilerde tercih edilirliğinin ise % 0,1 civarında olduğu,

    - Dünya denizciliğinin ihtiyacı olan gemiadamları için ülkemizde ciddi bir potansiyel olmakla birlikte, eğitim kurumlarımızın ve gemiadamlarımızın çağımızın gerektirdiği bilim, teknolojik gelişmeler, eğitim altyapısı, deneyim ve yabancı dil bilgisi gibi uluslararası tercih edilebilirlik açısından yeniden yapılanmasının zorunlu hale geldiği,

    - Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bağlı resmi veya özel denizcilik eğitimi veren kurumlar ile Gemiadamı Yetiştirme Kursları ile ilgili olarak; halen eğitim faaliyetinde bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarından bugüne kadar gemiadamı yeterliği için UDHB’ndan akredite olmak için talepte bulunmayanlar ile yeni açılacak olan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının akreditasyon taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı ve yetkilendirme yapılmayacağı, ayrıca;

  • Akreditasyon süreci Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda devam eden ancak henüz akreditasyonu yapılmamış MEB ve YÖK bağlısı örgün eğitim kurumları,
  • Mevcut durumda yetkisi olan MEB ve YÖK bağlısı örgün eğitim kurumları,
  • Mevcut durumda yetkisi olan yaygın eğitim veren Gemiadamı Yetiştirme Kursları,
  • Bu talimattan önce yetkilendirilmesi yapılmış ancak Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen eğitim müfredatı, eğitim araç-gereçleri, denizci eğitimci gereklerini sağlayamadığı için yetkileri talimattan önce askıya alınan eğitim kurumları,

ile ilgili yapılan düzenlemelerle ilgili detayların Ek’te de bir örneği gönderilen ilgi yazıda yer aldığı bildirilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.  

                                                                                                                                      Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                      Genel Sekreter V.

EK: İlgi Yazı Örneği (3 Sayfa)                                                                                    

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                        BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                          - İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                - İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.       - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                                   

- TAİS                                                              - Meclis Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği    - 44 No’lu Meslek Grubu                        

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                    

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                               

- T.D.İ. A.Ş.                                                                          

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.             

- İDO A.Ş.                                                                 

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- KOSDER

- ROFED                                                                                    

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- BAU TÜRBAM

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar

  Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş.Koop.

- Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.

- Adatur Derneği

- Adalar Yolcu ve Yük Taş. Koop.

 

312_1629_EK-1629.pdf