• Anasayfa
  • |
  • Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan ve ekte sunulan 14.12.2024 tarih ve 13483 sayılı yazıda, ÖRYM-Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından TOBB'a iletilen "Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler" konulu evrakın Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

843_2896_2896_eimza.pdf