• Anasayfa
  • |
  • Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Şubat 2023 tarih ve 32091 Sayılı Resmi Gazete’de “Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış olup,

Tebliğde özetle; Doğal göllerde, gölün ekolojik yapısının bozulmasının engellenmesi maksadıyla, Bakanlık tarafından izin verilmediği sürece göldeki doğal balık türleri ile ekstansif balık yetiştiriciliği dışında yetiştiricilik yapılmaması, balık yetiştiriciliği tesisleri kurulurken özümleme kapasitesi, varsa ekolojik durum verileri ile Yönetmeliğin trofik seviye sınıflandırmasının dikkate alınması, balık yetiştiriciliği tesislerinin su kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin Bakanlıkça alınıp ve uygulamaların takibinin yapılacağı, mevcut balık yetiştiriciliği tesisleri ile alakalı olarak müteşebbis tarafından faaliyeti süresince Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim aylarında Yönetmelikte belirtilen parametrelerin analizleri yapılıp, analiz sonuç raporları analiz tarihinden itibaren iki ay içerisinde Bakanlık Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne eşzamanlı olarak gönderilmesi gerektiği hususları ve diğer değişiklikler Tebliğde belirtilmiş olup,

Söz konusu Tebliğ’e Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_durgun_yer_st_kara_i_sular_n_n_trofikasyona_kar_korunmas_na_ili_kin_tebli_de_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_hk.pdf