• Anasayfa
  • |
  • Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi ve Tacirlere Verilecek Koronavirüs Desteği Kararında Değişiklik

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi ve Tacirlere Verilecek Koronavirüs Desteği Kararında Değişiklik

"Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929)" 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Karar değişikliği ile;

22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar" doğrultusunda;

-Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlara,

-Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere,

-Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara,

-14/12/2020 tarihi itibarıyla Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirlere,

Doğrudan verilecek hibe desteği 14.12.2020 itibariyle  4 ay ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirasıdır.

Bahse konu Karar Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde  yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

454_1317_esnaf_ve_sanatkarlar_ile_ger_ek_ki_i_ve_tacirlere_verilecek_koronavir_s_deste_i_karar_nda_de_i_iklik.pdf