• Anasayfa
  • |
  • Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk.

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk.

Sayın Üyemiz,

            Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun, gemiadamına günlük nakdi iaşe bedeli olarak  net 25,50 TL (Yirmi Beş Lira Elli Kuruş) verilmesi ile ilgili "Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ'in bir örneği Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" Bölümü "Gemiadamları" alt sekmesinde yer almaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                   

                                             

                                                                                                                      Saygılarımızla     

                                                          

                                                                                                                      İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter V.     

EK:  Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı (1 Sayfa)

         (Odamız Web Sayfasında)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                  BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                     - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- TAİS                                                                                      - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                                            

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim        

  ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.     

- İDO A.Ş.

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                           

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği            

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                            

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler       

198_960_EK198.pdf