• Anasayfa
  • |
  • Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk

             Sayın Üyemiz,

            Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu'nun, gemiadamına günlük nakdi iaşe bedeli olarak  net 28 TL (Yirmi Sekiz Türk Lirası) verilmesi ile ilgili "Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" 03.03.2018 tarih ve 30349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ'in bir örneği Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel Duyurular" Bölümü "Gemiadamları" alt sekmesinde yer almaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                                                                                    Saygılarımızla                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                                                                                                                                           Genel Sekreter      

EK:  Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı (1 Sayfa)

         (Odamız Web Sayfasında)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                                                  - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                                                                   - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                                                     - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                           - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                                                                                                                          - Meclis Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                                                                                                             - TAİS

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim        

  ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.     

- İDO A.Ş.

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                           

- SÜR-KOOP

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği                                               

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                            

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler                               

133_905_Gemiadamlari_Iase_Bedeli_Tespit_Kurulu_Karari_Hk.133.pdf