• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokol

Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokol

26 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7296 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokol"ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verildiği hususu 02 Haziran 2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu protokol Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel" ve "Mevzuat" duyuruları bölümlerinde de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

557_1571_gemiadam_belgelerinin_kar_l_kl_tan_nmas_na_ili_kin_protokol_eimza.pdf