• Anasayfa
  • |
  • Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik

Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik

"Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 22.11.2023 tarih ve 32377 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik, kıyı tesislerimiz arasında, kıyı tesislerimiz ile yurt dışında bulunan kıyı tesisleri arasında araç ve/veya yolcu taşıyan gemilerle yapılan düzenli seferleri kapsamakta olup, bu gemilerle yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Turizm ve gezinti amacıyla yapılan seferler ise bu Yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.

Yönetmelik gereği, yolcu taşımacılığı amaçlı düzenli sefer yapan işletmelerin izinli olduğu hatlara ilişkin sefer programları, taşıma ücretleri, iletişim adresleri ve çağrı merkezi numaraları gibi bilgilerin yer aldığı "İnternet Sitesi Kurmak" ve güncel tutmak, şehirlerarası veya Güney Marmara ile Ege Denizindeki adalara yapılan taşımacılık faaliyetinde bulunan işletmecilerce, "Online Bilet Satış Sistemi Kurmak" ve bilet kotası uygulamadan bilet satış hizmeti vermek ve Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan işletmecilerce, yolcu salonlarında "Geminin Emniyet Sistemine Uygun Videolarla Bilgilendirme" yapmak üzere gerekli donanımı bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içerisinde kurmak zorunda olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu Yönetmelik, yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecek olup, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hat izni alan işletmecilerin hat izinleri, hat izinlerinin süresinin bitim tarihine kadar geçerli olacaktır.

Ayrıca, 25.11.2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

"Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik" Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat ve Turizm Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

786_2721_gemilerle_yap_lan_d_zenli_seferler_hakk_nda_y_netmelik.pdf