• Anasayfa
  • |
  • Hırvatistan Sınır Kapılarına İlişkin Düzenleme

Hırvatistan Sınır Kapılarına İlişkin Düzenleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 25.05.2021 tarih ve 4922 sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;

Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden 21.05.2021 tarihinde gönderilen yazıya atfen "Hırvatistan Cumhuriyeti Üzerinden Transit Trafiğinin Gerçekleşmesi Gereken Halka Açık Yolların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin" 20.05.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği,

Bu kapsamda; bahsi geçen Yönetmelik'te, toplam ağırlığı 7,5 tonu aşan ve/veya 14 metreden uzun römorklu araçların veya kargolu ya da kargosuz araç gruplarının transit trafiğinin gerçekleşebileceği umumi yolların belirlendiği,

Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde, belirtilen özellikteki taşıtların transit ticaretinin gerçekleşebileceği kamuya açık yolların listesi ile yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle geçersiz olacak 2008 tarihli Yönetmelik kapsamında transit ticaretin gerçekleştirilebileceği yolların listesinin karşılaştırma yapılabilmesi için yazı Ek'inde iletildiği,

Ayrıca, yeni Yönetmelik kapsamında, Sırbistan-Hırvatistan arası geçiş noktalarından Ilok Sınır Kapısının transit geçişe kapatılacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

543_1548_h_rvatistan_s_n_r_kap_lar_na_ili_kin_d_zenleme.pdf