• Anasayfa
  • |
  • ICS’nin Yeni Köprüüstü Prosedürleri Kılavuzu Hk.

ICS’nin Yeni Köprüüstü Prosedürleri Kılavuzu Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: 29 Şubat 2016 tarih ve ICS (16)13 sayılı ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası) Sirküleri ile eki ICS'nin Köprüüstü Prosedürleri Kılavuzu Ödeme Formu.

 

İlgi yazıda, ICS'nin Köprüüstü Prosedürleri Kılavuzu'nun beşinci ve en güncel basımının resmi olarak yayımlandığı bildirilmektedir. ICS, söz konusu kılavuzun güvenli köprüüstü uygulamaları için denizcilik dünyasının genelinde en güvenilir belge olarak kabul edildiğini ve ICS'nin sektör adına üstlendiği önemli işlerden biri olduğunu ifade etmektedir.

 

Ön siparişi verilen Kılavuz baskıları, denizcilikle ilgili yayınlar satan kitapevlerine ve denizcilik şirketlerine hâlihazırda gönderilmektedir.

 

ICS, ilgi yazının ekinde bağlantı adresini verdiği formun doldurulması suretiyle Kılavuz'un tüm ilgili kişilerce sipariş edilebileceğini ifade etmektedir. Sipariş formunu indirebileceğiniz bağlantı adresi: www.ics-shipping.org/docs/bpg-order-form

 

İlgi yazı ekinde belirtildiği üzere, Kılavuz'un yeni basımı uluslararası çapta kabul gören standart ve tavsiyeleri içermeye devam etmekle birlikte, seyirden sorumlu zabitler için daha ileri bir Köprüüstü Kaynak Yönetimi eğitimi sunan STCW Sözleşmesi'ndeki 2010 tarihli değişiklikleri de ele almaktadır. Bunun yanı sıra, yeni basımda, mürettebata yardımcı olacak köprüüstü kontrol listelerine ve teknolojinin etkili ve güvenli bir şekilde kullanılmasının önemine de yer verildiği belirtilmektedir.

 

İlgi yazı (Ek-1) ve ilgi yazı ekleri olan "ICS Bridge Procedures Guide" ödeme formu (Ek-2)  ve ICS Basın Bildirisi (Ek-3) ilişikte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                          Murat Tuncer

                                                                                                           Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı

Ek-2: İlgi yazı eki ICS Köprüüstü Prosedürleri Kılavuzu Formu

Ek-3: ICS Basın Bildirisi

DAĞITIM:

Gereği:                                                                 Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)               -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Türk Armatörler Birliği                                 Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.        -Piri Reis Üniversitesi

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği          -Sn. Sefer KALKAVAN               

- İMEAK DTO Şubeleri                                       TOBB DTO'ları Konsey Başkanı 

-Türk Loydu                                                    -Meclis Başkanlık Divanı      

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası           -Sn. Erol YÜCEL

-WISTA Türkiye Derneği                                 TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-Gemi Sahibi Firmalar                                          -İMEAK DTO Şube Y.K. Başkanları       

 

 

 

 

 

 

 

 

179_936_Sayi_936_Sirku_179.pdf