• Anasayfa
  • |
  • İSTANBUL DENIZ LIMANLARI GIRIŞ KARTLARI YÖNERGESI

İSTANBUL DENIZ LIMANLARI GIRIŞ KARTLARI YÖNERGESI

a) Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Tic. A.Ş.’nin 07.04.2006 tarih ve TGS/04-2006/289 sayılı yazısı. b) Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Tic. A.Ş.’nin 29.03.2006 tarih ve TGS/03-2006/273 sayılı yazısı. c) T.C. İstanbul Valiliği, Karaköy Mülki İdare Amirliği’nin 30.03.2006 tarih ve 2006/57 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi (a) yazı ile; Günümüz itibari ile Ambarlı Limanında 3.669 adet kart sahibinin bulunması ve gelecekte kart sahiplerinin artacağı varsayımı ile “İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi”nin 8.maddesinde “Daimi ve Geçici Giriş Kartları için;” istenen belgelerdeki Şirket Yönetim Kurulunun, Yönetim Kurulu Kararı ile kart talep etmek, vize ve yenileme işlemleri ile “İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi” yapılacak tüm iş ve işlemleri yapmak üzere şirketlerin en Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde iki kişinin imzası bulunan izin yazısı başvurularının ALTAŞ Ambarlı Limanı tarafından kabul edilmesi hususunun ilgi (b) yazı ile Karaköy Mülki İdare Amirliğinden talep edildiği ve ilgi (c) yazı ile bu talebin uygun görüldüğü, Buna göre, şirketlerin Yönetim Kurulu Kararı ile “İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi” madde 8.b.6’da istenen Yönetim Kurulu Kararında en az Genel Müdür seviyesinde yetkilendirilmiş iki yöneticinin imzası ile izin başvurusu ve yöneticilerin yetkilendirildiğine dair söz konusu Yönetim Kurulu Kararının noter tasdikli kopyası ile madde 8.b kapsamında yapılan başvuruların ALTAŞ Ambarlı Liman Tesislerince kabul edileceği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - GİSBİR - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - GESAD Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Başkan ve Vekilleri - TÜRKLİM - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - DTO Meslek Komite Başkanları