• Anasayfa
  • |
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6825)" 22.02.2023 tarih ve 32112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin başlığı  "Müzik Yayını"  şeklinde değiştirilerek, Madde içeriği aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

- İş yerlerindeki müzik yayınları, 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği hükümleri kapsamında verilmiş müzik yayını izni ile yapılacaktır.

- Müzik yayın izni ruhsata işlenmeyecek, ancak görevlilerce sorulduğu zaman gösterilebilecek şekilde iş yerinde bulundurulacaktır.

- Müzik yayın izni iptal edilen iş yerlerinde, müzik yayını harici faaliyetlere devam edilecektir. Müzik yayın izni iptal edildiği halde müzik yayım yaptığı tespit edilen iş yerlerinde, ek 3 üncü maddeye göre işlem tesis edilecektir.

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6825)" Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

163_686_i_yeri_a_ma_ve_al_ma_ruhsatlar_na_ili_kin_y_netmelikte_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf