• Anasayfa
  • |
  • İzmir İli Dikili İlçesi 1. Grup (Adalar Etabı) Hakkında Karar

İzmir İli Dikili İlçesi 1. Grup (Adalar Etabı) Hakkında Karar

"İzmir İli, Dikili İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 1. Grup (Adalar Etabı) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4008)" 22.05.2021 tarih ve 31488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

521_1457_izmir_ili_dikili_il_esi_1_grup_adalar_etab_hakk_nda_karar.pdf