• Anasayfa
  • |
  • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” 14 Ocak tarih ve 32073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar; Kırsal alanda/kırsal mahallede; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığın bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullarından mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektöründe girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanmış olup, karar ile ilgili diğer hususlar duyuruda yer almaktadır.

Söz konusu Karar'a Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

47_247_k_rsal_kalk_nma_destekleri_kapsam_nda_k_rsal_kalk_nmada_uzman_eller_projelerinin_desteklenmesine_ili_kin_kararda_de_i_iklik_yap_.pdf