• Anasayfa
  • |
  • Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar

Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4046)" 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Kararda özetle;

-Kırsal alanda tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokullarından veya üniversitelerin bu bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkısının sağlanması, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği desteklenmesi ve  bu faaliyetlerin uzman kişiler taralından yapılmasının teşvik edilmesi, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırılması, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesinin amaçlandığı,

-2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı;  

-Hayvansal üretime yönelik projeler,

-Bitkisel üretime yönelik projeler,

-Su ürünleri üretimine yönelik projeler,

-Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,

-Hayvansal, Bitkisel, Su Ürünleri ve Yöresel ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin hibe ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Söz konusu Kararın tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

562_1584_k_rsal_kalk_nmada_uzman_ellerin_desteklenmesine_ili_kin_karar.pdf